Čas se směje

hudba: Komár, text: Hmyzák

Z talíře vystoupí bělavý duch

křídovým kukátkem vyznačí kruh

se židlí zašoupe větrný vír

do ticha pavučin omotá skříň.

Na hůlkách odskáče dešťový mrak

ve sklence povidel zavíří prach

k poradě usednou šňupané sny

s výskotem proskočí ohníčkem tmy.


Do větví vyšplhá slimákův dým

listy se bělají po schůdcích slin

na posledním zapraská v koleni bas

po hvězdách zhluboka zhoupne se čas
Zpět