Veterán

hudba: Komár, text: Hmyzák

Vídám dům co skrývá lesk

a oheň letních dnů

zapálím pochodeň

abych viděl oknem tmu

leží dým a slunce

úzký stín vrhá k němu

skrojky chlebů, dlaní sune kmín

v hněvu pilin, hučí komín

studeným popelem

Vyhladím si větry stěnu za ní ostrý kůl

a prázdný stůl

visí modrá tůň za pěnu

větru v prstech točí se jen sůl


Vídám dům co skrývá lesk

a oheň letních dnů

zapálím pochodeň

abych viděl oknem tmu

vyhladím si větry stěnu

za ní ostrý kůl a prázdný stůl


Plují kry a slunce taje

v očích za hlavou

leží stín pohybem ruky

zvlněný únavou


Visí modrá tůň za pěnu

 
Zpět