Oříšky

hudba: Komár, text: Hmyzák

Po větvích chochol večer vlaje

z oblaku vrchol měsíc z kraje

měsíc z kraje přikrývá ucho

kapky oříšku ťukají na bříšku


až oko hrábne plody snadné

cizího snažení ruka promění

už tiché znamení


kapky oříšku čekají na bříšku
Zpět