Smíchov

hudba: Komár, text: Hmyzák

Cídí zbroj
už koně vyvádí
vyjíždí ze vrat
s praporcem u hlavy
V patách ho sleduje
chlapík jak soudek
sedí si na mezku
na beránčích rounech

U spadlých listů
se stromy zápasí
kdo jenom jen
tu poušť uhasí

Vichr listy zvedá
s obry teď zápasí
kdo jenom jen
tu poušť uhasí

Na zápraží hostince
Zahlédne dívčí tvář
srdce mu prohoří
až chytne vzadu plášť

S drnčivým kopím
na vlaky doráží
úderem kopyt
vjíždí do nádraží

U spadalých lístků
kudy jen se dát
z hlavy sundat si misku
na žebra zadrnkat

Zpět