Hanička

hudba: Komár, text: Hmyzák

Dívá se kapkami ze žhavých uhlíků

vločkami ztrácí se v nedohlednu

klouzají nohy nad hlavou v rybníku

vystydnou v závěji otvory v temnu

Možná lesem bruslí

kouzlem

trousí výskot

píská dlouze


Létem modré stuhy tkanic

probleskují nitky vánic


Ujíždí očima, cestu zná

sníh pukliny vystýlá

škrtne tvář, udeří rýha

řetízkem stop, led se ohýbá


Oknem koule z prachu

tryská po skle

žhavé jitro

zhaslých uhlíků

tvář vytaje

pod prstem odnikud


Létem modré stuhy tkanic

probleskují nitky vánic


Otisklý v puklině svázaný v uzlíku

vločkami ztrácí se v nedohlednu

klouzají nohy nad hlavou v rybníku

vystydnou v závěji otvory v temnu
Zpět